VAŠA PREDNOST- Bilo da se radi o poboljšanju kvaliteta ili smanjenju troškova – u svakom slučaju, rad sa kompanijom Telda Komunikacije će vam pružiti mogućnost da budete mnogo fleksibilniji u implementaciji određenih operativnih funkcija. Često donosimo transparentnost u našem korisiničkom servisu, zato što kompanije potcenjuju kada im se klijenti obraćaju sa zabrinutošću.

Za vašu odlučnu prednost – u konkurenciji nudimo više

  • Više znanja o industrijama i proizvodima
  • Više iskustva u prodaji
  • Veći uticaj kroz integrisanu komunikaciju u svim medijima
  • Više entuzijazma i uspeha

I tako uvek ideju unapred

VISOKOJ STRUČNOSTI:
Zbog našeg visokog nivoa stručnosti u uslugama call centra, možemo praktikovati efikasan razgovor. Samo oni koji su prihvaćeni kao kompetentni pozivi takođe mogu da dobiju podatke vezane za prodaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.