• slide 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
Telda komunikacije, kao spoljni pružalac usluga za podršku klijentima, nude visoko kvalitetne usluge komunikacije i dijaloga. Na osnovu stručnosti u pružanju usluga call centra, u mogućnosti smo da vodimo odgovarajuće razgovore. Samo oni koji budu prihavćeni kao kompetentni saradnici mogu dobiti podatke relevantne za prodaju.
HR

Pridružite se našoj kompaniji. Prijavite se za posao

Zarad vaše prednosti u mogućnosti smo da vam pružimo više

Više znanja o poslovanju i proizvodima

Više iskustva u prodaji

Više efekta kroz objedinjenu komunikaciju putem medija

Više entuzijazma i uspeha