Kako je koristimo u vašim ličnim podacima

Na sajtu Telda-Com sh.pk, vvv.teldacc.com, u rubrici “Kontakt je potrebno od korisnika da popuni neke lične podatke. Telda-Com u ovom okviru sakuplja vaše lične podatke. Ovo se odnosi na informacije prikupljene o posetiocima sajta tona, klijenti, kandidati za zapošljavanje i naši sadašnji zaposlenici, kao i bivši zaposlenici, pojedinci drugi koji podnose različite zahteve za informacije, konsultovanje, itd. Društvo garantuje visoki sigurnosni sistem za njihovo očuvanje i daljnju obradu podataka, u potpunom skladu sa odredbama Zakona br. 9887 od 10.03.2008 Lični podaci & kuot; promenjeno. Korisnik potvrđuje potpunost i autentičnost informacija daje i izjavljuje da je sve ispravno i istinito ispunio potrebne informacije. Ova stranica opisuje alate za upravljanje na ovom veb sajtu u vezi sa tretmanom informacije i lične informacije korisnika koji posećuju ovaj sajt. informacije u ovom trenutku predstavljen je u primeni Zakona br. 9887, od 10/03/2008 “O zaštiti podataka lične promene, pojedinci koji koriste usluge društva ponuđene putem Interneta, dostupan na sajtu koji se podudara sa zvaničnom internet stranicom zvaničnog sajta društvo. Podaci se daju samo za sajt, a ne za druge sajtove koje korisnik posećuje preko drugih linkova. Osoba odgovorna za rukovanje ličnim podacima je Telda-Com Sh.p.k. sa adresom Rr.’Shikiri Brari ‘, P. ATM, kati2, Ap.2, Tirana, Albanija. Takođe, uz online popunjavanje, korisnik izjavljuje da daje svoju saglasnost za obradu dodatne informacije date samo za domaću upotrebu društva.

Obrada ličnih podataka

Iz toga se obrađuju lični podaci o uslugama koje se pružaju putem Interneta Stranicom upravlja tehničko osoblje kancelarije odgovorne za obradu podataka. nijedan informacije dobijene od internet servisa se ne komuniciraju niti distribuiraju osim u slučajevima u kojima informacije zahtijevaju nadležni organi koji to pravo stiču zakonom posebno poštujući zahteve zakona. Lični podaci koje pružaju korisnici koriste se samo u svrhu pružanja usluge ili za ispunjavanje zahtjeva i saopštavanje trećim stranama samo ako je to potrebno u tu svrhu, uz saglasnost subjekta podataka. Zaposleni u preduzeću podležu obavezi da čuvaju poverljivost informacija koje i zadužen je da vrši svoje funkcije u skladu sa Zakonom i može samo da ga propagira zakonskim vlastima. Društvo cijeni svoj integritet prije nego što se zaposle. društvo prati njihovu usklađenost sa sigurnosnim obavezama.

Kategorije subjekata koji se obrađuju

Koristimo lične podatke o kategorijama subjekata ličnih podataka (zaposleni, kandidati za posao, itd.), i zadržati ih kako bi ponudili zaposlenje predmet podataka, čak i za slučajeve koji su potrebni za druge srodne svrhe blizu. Informacije o istraživanju veb-stranica i softverskim procedurama, zadužen za rad ovog veb sajta uzeti u okviru redovnog poslovanja i samo za period veze ličnih podataka, čije se prenosenje vrši prilikom korišćenja protokola internet komunikacije. Lični podaci podređenih kategorija podataka se čuvaju u sistemu visoke bezbednosti. Društvo garantuje svakom korisniku nakon toga dostavljanje informacija i podataka na server veb sajta kompanije, a sistem visokog bezbednosnog standarda za skladištenje i obradu ovih podataka, u skladu sa zahtevima utvrđenim Zakonom br. 9887, od 10/03/2008 “Za zaštitu.” lični podaci & kuot; sa izmjenama i dopunama, kao i zakonskim i podzakonskim aktima donesenim za njegovu implementaciju. za Pojedinci koji se prijave za zaposlenje u kompaniji koristimo njihove informacije proces prijave i praćenje statistike zapošljavanja. Kada želimo širiti podatke treća strana, na primer, kada želimo da dobijemo referencu, mi to ne radimo bez njih obavijestite subjekte ranije, samo ako su te informacije propisane zakonom. Data lično u odnosu na kandidate koji ne osvoje takmičenje čuvaju se do kraja roka definisani u zakonodavstvu na snazi, onda se uništavaju ili brišu. Mi čuvamo informacije bez personalizacije za statističke svrhe u odnosu na podnosioce zahtjeva, kako bi pomogli našim aktivnostima regrutovanje, ali nijedan kandidat se ne može identifikovati ovim podacima